collect the videos you love
collect | share | explore

hoadondientutphcm

Videos Collected

    No videos

hoadondientutphcm

[send message]
Member since: 03 May, 2019
Website: https://chukysotphcm.net/hoado...
Location: 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
About me:
Dịch vụ hóa đơn điện tử cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử; được ký bằng chữ ký điện tử (ký số), có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy thông thường; có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu. Hoá Đơn Điện Tử Địa chỉ: Lầu 2, 19 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0932 780 176 Website: https://chukysotphcm.net/hoadondientu/

Badges

4 year
club

Collections

Followers (4)

[show all]
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail

Following (0)

[show all]
None